ISS SLEEP KIT

ISS SLEEP KIT
ISS SLEEP KIT
ISS SLEEP KIT

ISS-SLEEP-KIT, astronaut sleeping bag application on ISS (collage), © Bruno Stubenrauch [background image courtesy of NASA]